Mặt Bằng Liền Kề Giai Đoan 1 Botanic

Sau đâu chúng tôi xin giới thiệu mặt bằng Liền Kề Gamuda Gardens, mặt bằng thường có mặt bằng tiêu chuẩn, mặt bằng căn góc và mặt bằng căn cuối.

Mặt Bằng Liền Kề Giai Đoan 1 Botanic

Mặt bằng căn thiêu chuẩn Liền Kề Gamuda Gardens.

mặt bằng liền kề st2 gamuda city
Mặt bằng căn tiêu chuẩn ST2.

mặt bằng liền kề căn góc gamuda city
Mặt Bằng Liền Kề Căn Góc Gamuda Gardens.

mặt bằng liền kề căn cuối gamuda gardens
Mặt Bằng Căn Cuối Gamuda Gardens.
Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®