CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG LIỀN KỀ ST3 GAMUDA

Chính sách bán hàng với liền kề giai đoạn 2 ST3 tiểu khu Tropical Gamuda Gardens được chia thành 2 chính sách khác nhau được áp dụng cho khu B và khu A,C,D trong tiểu khu Tropical liền kề giai đoạn 2.
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG LIỀN KỀ ST3 GAMUDA

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG LIỀN KỀ ST3 GAMUDA
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG LIỀN KỀ ST3 GAMUDA

Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®