Quan sát cửa ra vào khi chọn mua nhà

Bất cứ căn hộ nào cũng phải có cửa ra vào, tất nhiên với Gamuda Gardens cũng không phải là ngoại lệ. Khi mua nhà bạn cần dựa theo hướng đường xe chạy trên đường cái để phán đoán cát hung tốt xấu của ngôi nhà.
- Thứ Nhất : Cửa vào nhà ở giữa phía trước không cần để ý đến phương hướng xe ô tô chạy, chúng ta kết luận ngôi nhà này là noogi nhà cát. Tốt nhất cửa vào ở phía trước, có một khoảng đất bằng hoặc bể nước, công viên ... đại diện cho gia chủ có nhiều tài sản, gia đình phát đạt.

- Thứ hai: Phía trước ngôi nhà, xe cộ đi theo hướng Bạch hổ sang hướng Thanh long tức là theo hướng bên phải sang bên trái, lúc đó, mở cửa cửa nhà ở phía trước_ Cửa Thanh Long, theo ben trái là cát, ngôi nhà này có thể mua.

- Thứ ba: Phía trước ngôi nhà, xe cộ đi lại theo hướng đi theo thanh long sang hướng Bạch hổ nghĩa là đi theo hướng bên trái sang bên phải, lúc đó ngôi nhà mở cửa ở phía trước- Cửa bạch hổ, theo bên phải là cát, ngôi nhà này có thể mua.

- Thứ tư: Cửa vào nhà phía trước, không có đường cái, tòa bộ là sân trời, ngôi nhà mở cửa ở giữa phía trước và phía trước bên tría là cát, ngôi nhà này có thể mua.
Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®