Văn bản hướng dẫn cải tạo chung cư cũ

Văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.Theo đó việc lựa chọn chủ đầu tư cũng đã bị co hẹp lại với một số đối tượng cụ thể.

Để phóng to hoặc download tài liệu xin vui lòng đưa chuột lên góc trên cùng bên phải
Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®