Tài Liệu Chính Sách Bán Hàng ST3 áp dụng từ ngày 23-08

Hiện khu liền kề giai đoạn 2 ST3 Gamuda Gardens có block A sắp hoàn thành, chính vì vậy nhằm mục đích giúp cư dân tương lai giảm nhẹ áp lực tài chính, Chủ đầu tư quyết định áp dụng chính sách đặc biệt với giai đoạn này.Để Download hoặc phóng to chính sách bán hàng liền kề giai đoạn 2 Gamuda Gardens tiểu khu tropical xin vui lòng đưa chuột lên góc trên cùng bên phải.

Thanks !
Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®