9 tháng đầu năm vốn ngoại hút 1 tỷ USD vào bất động sản.

Trong 9 tháng đầu năm Thị trường Bất Động Sản đứng thứ hai về thu hút vốn đầu tư nước ngoài ( FDI ), theo số liệu của bột kế hoạch và đầu tư công bố, Cả nước có 1.820 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký 11,02 tỷ USD tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Ngoài ra còn có 851 dự án đăng ký điều chỉnh vốn tổng thêm 5,3 tỷ USD giảm 13,9% so với cùng kỳ. Như vậy tính chung trong 9 tháng cả nước cấp mới và thêm là 16,4 tỷ USD tín hiệu này không được tốt bởi chúng ta đã giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2015.

bất động sản hút vốn ngoại 1 tỷ USD.

Vốn ngoại đổ vào bất động sản đạt mốc 1 tỷ USD trong 9 tháng 2016.

Lĩnh vực đứng đầu là ngành công nghiệp chế biến, chết tạo đạt 12,15 tỷ USD với 767 dự án, tiếp theo là ngành Bất Động Sản với 34 dự án được cấp mới tổng vốn đạt 1 tỷ USD, lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực khoa học công nghệ với 649 triệu USD.

Những quốc gia đứng đầu trong danh sách những nước đầu tư vào Việt Nam là Hàn Quốc, Singapore với tổng mức đầu tư lần lượt là 5,6 tỷ USD và 1,84 tỷ USD.

Những địa phương thu hút vốn FDI hàng đầu lần lượt là Hải Phòng, Hà Nôi và Đồng Nai với lần lượt lượng vốn thu hút là 2,74 tỷ USD, 1,97 tỷ USD và 1,89 tỷ USD.
Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®