Update sản phẩm Gamuda Gardens từ ngày 26 tháng 09 năm 2016

Update giỏ hàng sản phẩm Liền Kề Biệt Thự Gamuda Gardens từ ngày 26 tháng 09 năm 2016 một trong hai quần thể dân cư trong Gamuda City.

1. Liền kề ST4 Gamuda Gardens.
Update bảng hàng liền kề giai đoạn 3 ST4.

Update bảng hàng liền kề giai đoạn 3 ST4.

Nhình vào bảng trên chúng ta thấy những căn được tô màu cam là những căn bán rồi còn những ô màu trắng là những căn chưa bán hoặc chưa ra bảng hàng.

2. Liền Kề Biêt Thự Tiêu Khu Botanic Gamuda.

Update liền kề biệt thự khu Botanic Gamuda Gardens.
Update liền kề biệt thự khu Botanic Gamuda Gardens.

Nhình vào hình chúng ta thấy những căn tô màu trắng là những căn còn, còn lại là những căn đã bán rồi.

3. Update liền kề ST3 Gamuda Gardens.

Update liền kề giai đoạn 2 ST3 Gamuda Gardens.

Update liền kề giai đoạn 2 ST3 Gamuda Gardens.

Nhìn vào bảng Update chúng ta chỉ quan tâm những căn tô màu trắng và màu vàng, bởi đây là những căn chưa bán hoặc đang booking vẫn có thể lấy được.

4. Update biệt thự song lập giai đoạn 2 SD44.

Update biệt thự song lập SD44 Gamuda.
Update biệt thự song lập SD44 Gamuda.

Nhìn vào bảng trên chúng ta quan tâm tới những căn màu trắng và màu vàng, đây là những căn chưa bán và đang booking vẫn có thể lấy được hàng.

5. Update bảng hàng biệt thự đơn lập 

Update giảo hàng biệt thự đơn lập Gamuda Gardens.
Update giảo hàng biệt thự đơn lập Gamuda Gardens.
Nhìn vào bảng Update chúng ta thấy những căn màu trắng là chưa bán, còn những căn màu đỏ là bán rồi, còn màu vàng đang đặt chỗ.

6. Update Shophouse The Two.

Update Shophouse The Two Gamuda
Update Shophouse The Two Gamuda

7. Update Shphouse The One Central.

Update Shophouse The One  Central.
Update Shophouse The One  Central.

Nhình vào bảng vẽ chúng ta thấy những căn tô màu đỏ là chưa bán, màu xanh là bán rồi còn màu vàng là booking.

8. Update Shophouse The Three Central.

Update Shophouse The Three Central.

Update Shophouse The Three Central.

Nình vào sơ đồ chúng ta thấy những căn tô màu trắng là chưa bán, những căn tô màu đỏ là bán rồi còn màu vàng đang là đặt chỗ.
Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®