Hà Nội cần tới 217.468 tỷ đồng từ nay đến 2020 để triển khai 52 dự án

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, TP Hà Nội cần tới 217.468 tỷ đồng để triển khai 52 dự án trọng điểm, những dự án trọng điểm chủ yếu thuộc phía Tây và Nam Hà Nội, khu vực dự án Gamuda City.

Hà Nội cần tới 217.468 tỷ đồng từ nay đến 2020 để triển khai 52 dự án

Theo Báo cáo số 209/BC-UBND của TP. Hà Nội về các công trình, hạng mục dự án trọng điểm thành phố năm 2016-2020 trình Hội đồng nhân dân thông qua. Theo đó, tổng số công trình trọng điểm giai đoạn này là 52 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 503.374 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 217.468 tỷ đồng.

Cụ thể, phải ưu tiên tập trung phân bổ vốn xây dựng cơ bản cho các dự án, công trình trọng điểm. Áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt vốn cho giải phóng mặt bằng, cho phép giải ngân theo phương án giải phóng mặt bằng được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao kế hoạch. Xây dựng đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô để bổ sung vốn cho các dự án, công trình trọng điểm.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ rà soát phương án xác định quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn cho các công trình trọng điểm. Bên cạnh đó thành phố sẽ xác định một số quỹ đất tập trung để đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất tạo thêm quỹ đầu tư.

Quyết liệt triển khai các dự án đã phê duyệt, đảm bảo giải ngân vốn ODA phù hợp với tiến độ cam kết. Rà soát, xác định đủ quỹ đất, triển khai thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết quỹ đất thanh toán các dự án theo hình thức hợp đồng BT và quỹ đất để thực hiện các dự án BOT, BTO, PPP trên địa bàn thành phố.

Được biết, trong số 52 công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội có 11 công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2011– 2015 và 41 công trình mới giai đoạn 2016– 2020. Phân chia theo hình thức đầu tư có 32 dự án sử dụng vốn Ngân sách ODA, 20 dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Nguồn : cafef.vn
Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®