UPDATE BẢNG HÀNG GAMUDA GARDENS NGÀY 27-7-2017

Update bảng hàng Các sản phẩm dự án Gamuda Gardens ngày 27/7/2017. Nhìn vào đây chúng ta dễ dàng biết được những sản phảm nào còn và hết và những tiêu khu nào đang được bán tại dự án Gamuda Gardens.

1. BẢNG HÀNG SONG LẬP SD44- GAMUDA: CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảng hàng SD44 Gamuda Gardens
Bảng hàng SD44 Gamuda Gardens
2. BẢNG HÀNG BIỆT THỰ SONG LẬP SD5 : CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảng hàng Biệt Thự Song Lập SD5 Gamuda Gardens.
Bảng hàng Biệt Thự Song Lập SD5 Gamuda Gardens.

3. BẢNG HÀNG SHOPHOUSE THE THREE CENTRAL : CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảng hàng Shophouse The Three Central
Bảng hàng Shophouse The Three Central
4. BẢNG HÀNG SHOPHOUSE THE ONE CENTRAL

Bảng hàng Shophouse The One Central
Bảng hàng Shophouse The One Central
5. BẢNG HÀNG LIỀN KỀ ST3- GAMUDA : CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảng hàng Liền Kề ST3 Gamuda Gardens
Bảng hàng Liền Kề ST3 Gamuda Gardens
6. BẢNG HÀNG LIỀN KỀ ST4- GAMUDA: CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảng hàng liền kề ST4 Gamuda Gardens
Bảng hàng liền kề ST4 Gamuda Gardens
7. BẢNG HÀNG BIỆT THỰ ĐƠN LẬP SV23: CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bảng hàng Biệt Thự Đơn Lập SV23 Gamuda Gardens
Bảng hàng Biệt Thự Đơn Lập SV23 Gamuda Gardens
8. BẢNG HÀNG SHOPHOUSE THE TWO CENTRAL GAMUDA GARDENS

Bảng hàng Shophouse The Two Central
Bảng hàng Shophouse The Two Central

Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®