UPDATE BẢNG HÀNG GAMUDA GARDENS NGÀY 31-7-2017

Update bảng hàng Các sản phẩm dự án Gamuda Gardens ngày 31/7/2017. Nhìn vào đây chúng ta dễ dàng biết được những sản phảm nào còn và hết và những tiêu khu nào đang được bán tại dự án Gamuda Gardens.

1. BẢNG HÀNG BIỆT THỰ SD44 GAMUDA- CHI TIẾT SẢN PHẨM ->CLICK->

bảng hàng biệt thự song lập SD44 Gamuda Gardens
bảng hàng biệt thự song lập SD44 Gamuda Gardens
2. BẢNG HÀNG BIỆT THỰ SONG LẬP SD5- IRIS HOMES -CHI TIẾT SẢN PHẨM ->CLICK->

Update bảng hàng SD5- biệt thự song lập IRIS Homes
Update bảng hàng SD5- biệt thự song lập IRIS Homes
3.BẢNG HÀNG SHOPHOUSE THE THREE CENTRAL - CHI TIẾT SẢN PHẨM ->CLICK->

Update bảng hàng Shophouse The Three Central
Update bảng hàng Shophouse The Three Central
4. BẢNG HÀNG SHOPHOUSE THE ONE CENTRAL

Bảng hàng Shophouse The One Central- Gamuda Gardens
Bảng hàng Shophouse The One Central- Gamuda Gardens
5. BẢNG HÀNG LIỀN KỀ ST3 GAMUDA- CHI TIẾT SẢN PHẨM ->CLICK->

Bảng hàng liền kề ST3 Gamuda Gardens.
Bảng hàng liền kề ST3 Gamuda Gardens.
6. UPDATE BẢNG HÀNG LIỀN KỀ ST4 GAMUDA GARDENS- CHI TIẾT SẢN PHẨM ->CLICK->

Bảng hàng liền kề ST4 Gamuda Gardens.
Bảng hàng liền kề ST4 Gamuda Gardens.
7. UPDATE BẢNG HÀNG BIỆT THỰ ĐƠN LẬP SV23- CHI TIẾT SẢN PHẨM ->CLICK->

Bảng hàng biệt thự đơn lập SV23 Gamuda Gardens.
Bảng hàng biệt thự đơn lập SV23 Gamuda Gardens.
8. BẢNG HÀNG SHOPHOUSE THE TWO GAMUDA GARDENS

Update bảng hàng Shophouse The Two Central Gamuda Gardens.
Update bảng hàng Shophouse The Two Central Gamuda Gardens.
9. BẢNG HÀNG CHUNG CƯ THE TWO -GAMUDA- CHI TIẾT SẢN PHẨM->CLICK->

Update bảng hàng chung cư The Two Gamuda Gardens.
Update bảng hàng chung cư The Two Gamuda Gardens.
10. UPDATE BẢNG HÀNG CHUNG CƯ THE ZEN -CHI TIẾT SẢN PHẨM ->CLICK->

Update bảng hàng Chung Cư The Two - Gamuda Gardens.
Update bảng hàng Chung Cư The Two - Gamuda Gardens.

Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®