UPDATE BẢNG HÀNG GAMUDA GARDENS NGÀY 21-09-2017

Update bảng hàng Các sản phẩm dự án Gamuda Gardens ngày 21/09/2017. Nhìn vào đây chúng ta dễ dàng biết được những sản phảm nào còn và hết và những tiêu khu nào đang được bán tại dự án Gamuda Gardens.

1. BẢNG HÀNG SD44 : CHI TIẾT SẢN PHẨM SD44 GAMUDA>-CLICK->

Update song lập SD44 Gamuda Gardens

Nhìn vào bảng hàng biệt thự song lập SD44 chúng ta thấy hiện tại chỉ còn những căn hiện căn nhà mẫu tại giai đoạn này đã được bán, Như vậy chúng ta chỉ còn 8 căn trong tổng số 44 căn trong giỏ hàng.

2. BẢNG HÀNG SD5 : CHI TIẾT SẢN PHẨM SD5 GAMUDA GARDENS ->CLICK->

Update giỏ hàng song lập SD5 Gamuda Gardens
3. BẢNG HÀNG SH1 - CHI TIẾT SHOPHOUSE THE TWO CENTRAL GAMUDA->CLICK->

Update bảng hàng Shophouse The One Central

4. BẢNG HÀNG SH3 ( SHOPHOUSE THE ONE CENTRAL )

Giỏ hàng Shophouse The One Central Gamuda

5. BẢNG HÀNG ST3 -CHI TIẾT LIỀN KỀ ST3 GAMUDA ->CLICK->

Bảng hàng ST3 Gamuda Gardens

6. BẢNG HÀNG LIỀN KỀ ST4 - CHI TIẾT LIỀN KỀ ST4 GAMUDA GARDENS->CLICK->

Update liền kề ST4 Gamuda Gardens

7. BẢNG HÀNG SV23- CHI TIẾT ĐƠN LẬP SV23 GAMUDA GARDENS ->CLICK->

Biệt thự đơn lập Gamuda Garden

8. BẢNG HÀNG SH2- SHOPHOUSE THE TWO CENTRAL.

Bảng hàng Shophouse The Two

9. BẢNG HÀNG CT2 - CHI TIẾT CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE->CLICK->

Update bảng hàng Chung Cư The Two Residence

10. BẢNG HÀNG CT1- CHUNG CƯ THE ZEN RESDIENCE ->CLICK->

Update bảng hàng chung cư The Two Residence

Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®