UPDATE BẢNG HÀNG GAMUDA GARDENS NGÀY 02-10-2017

Update bảng hàng Các sản phẩm dự án Gamuda Gardens ngày 02/10/2017. Nhìn vào đây chúng ta dễ dàng biết được những sản phảm nào còn và hết và những tiêu khu nào đang được bán tại dự án Gamuda Gardens.

1. BẢNG HÀNG SD44 : CHI TIẾT SẢN PHẨM SD44 GAMUDA>-CLICK->

UPDATE BẢNG HÀNG GAMUDA GARDENS NGÀY 02-10-2017

Như bảng Update chúng ta thấy hiện 2 căn nhà mẫu của dự án đã được bán, như vậy chỉ có 03 căn tiêu chuẩn .

2. BẢNG HÀNG SD5 : CHI TIẾT SẢN PHẨM SD5 GAMUDA GARDENS ->CLICK->

Update biệt thự song lập SD5 Gamuda
3. BẢNG HÀNG SH1 - CHI TIẾT SHOPHOUSE THE TWO CENTRAL GAMUDA->CLICK->

Update bảng hàng Shophouse The One Central

4. BẢNG HÀNG SH3 ( SHOPHOUSE THE ONE CENTRAL )

Update Shophouse The One Central

5. BẢNG HÀNG ST3 -CHI TIẾT LIỀN KỀ ST3 GAMUDA ->CLICK->

Update bảng hàng ST3 Gamuda Gardens

6. BẢNG HÀNG LIỀN KỀ ST4 - CHI TIẾT LIỀN KỀ ST4 GAMUDA GARDENS->CLICK->

Update liền kề ST4 Gamuda Gardens

7. BẢNG HÀNG SV23- CHI TIẾT ĐƠN LẬP SV23 GAMUDA GARDENS ->CLICK->

Update biệt thự đơn lập SV23 Gamuda Gardens

8. BẢNG HÀNG SH2- SHOPHOUSE THE TWO CENTRAL.
Update Shophouse The One Central

9. BẢNG HÀNG CT2 - CHI TIẾT CHUNG CƯ THE TWO RESIDENCE->CLICK->
Update chung cư The Two
Update chung cư The Two

10. BẢNG HÀNG CT1- CHUNG CƯ THE ZEN RESDIENCE ->CLICK->

Update chung cư The Zen Gamuda

Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®