UPDATE BẢNG HÀNG GAMUDA GARDENS NGÀY 13-12-2017

Để tiện theo dõi tiến độ bán của quý khách hàng, chúng tôi xin Update bảng hàng Gamuda ngày 13 tháng 12 năm 2017, nhìn vào bảng hàng chúng ta sẽ biết được những căn nào còn, căn nào đã bán và căn nào đã ký hợp đồng ...

1.UPDATE BIỆT THỰ SONG LẬP SD44 GAMUDA GARDENS

Bảng hàng biệt thự song lập SD44 Gamuda Gardens
Bảng hàng biệt thự song lập SD44 Gamuda Gardens
nhận bảng giá Gamuda

Nhìn vào bảng hàng biệt thự song lập SD44 Gamuda Gardens chúng ta thấy, hiện giai đoạn này chi có duy nhất 04 căn là chưa có chủ. Đặc biệt chăn SL02-09 vừa được bán trong ngày hôm nay.

2. UPDATE BẢNG HÀNG BIỆT THỰ SONG LẬP SD5 GAMUDA

Update bảng hàng biệt thự song lập SD5 Gamuda
Update bảng hàng biệt thự song lập SD5 Gamuda

Hiện công trường SD5 Gamuda vẫn đang triển khai mạnh mẽ, tuy chưa hoàn thành móng nhưng dự án có tốc độ bán khá tốt khi hơn một nửa số căn hộ đã có chủ.

3.BẢNG HÀNG LIỀN KỀ ST3 GAMUDA GARDENS

Bảng hàng ST3 Gamuda Gardens
Bảng hàng ST3 Gamuda Gardens

Nhìn vào bảng hàng ST3 Gamuda Gardens chúng ta thấy, Hiện có một căn giữa duy nhất đã xuất hiện , như vậy đây sẽ là căn có giá thấp nhất của liền kề tính đến thời điểm hiện tại.

4. UPDATE BẢNG HÀNG LIỀN KỀ ST4 GAMUDA GARDENS

Update bảng hàng liền kề ST4 Gamuda Gardens
Update bảng hàng liền kề ST4 Gamuda Gardens

Nhìn vào bảng hàng ST4 Gamuda chúng ta thấy giai đoạn này vẫn chưa có gì thay đổi so với tuần trước, sản phẩm chỉ còn những căn góc và căn tiêu chuẩn đã được bán hết.

3. UPDATE BẢNG HÀNG BIỆT THỰ ĐƠN LẬP SV23 GAMUDA

Bảng hàng Biệt Thự Đơn Lập SV23 Gamuda Gardens
Bảng hàng Biệt Thự Đơn Lập SV23 Gamuda Gardens
Nhìn vào bảng hàng biệt thự đơn lập SV23 Gamuda chúng ta thấy trong tổng số 23 căn biệt thự đơn lập thì chỉ còn có 08 căn chưa có chủ.

4. BẢNG HÀNG CHUNG CƯ THE ZEN GAMUDA

Update bảng hàng Chung Cư The Zen Gamuda Gardens
Update bảng hàng Chung Cư The Zen Gamuda Gardens

5. UPDATE BẢNG HÀNG CHUNG CƯ THE TWO GAMUDA

Update bảng hàng Chung Cư The Two Gamuda Gardens
Update bảng hàng Chung Cư The Two Gamuda Gardens

Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®